Dom > o nama > Politika privatnosti

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Politika privatnosti


GENERAL

MESABath Inc. ("MESA", "mi" ili "mi") poštuje vaše očekivanje privatnosti dok posjetite www.MESA.com i sve srodne web stranice. Svrha ove Izjave o privatnosti je da vas obavesti o vrstama ličnih informacija (kako je definisano u nastavku) koje MESA prikuplja, koristi i otkriva. Ova izjava objašnjava kako koristimo i objavljujemo lične informacije, izbore koje imate o ovakvoj upotrebi i otkrivanju i kako možete ispraviti te informacije. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se na prikupljanje, korištenje i objavljivanje ličnih informacija od strane MESA

"Lične informacije" je svaka informacija koja se može identificirati sa vama, kao pojedinac. Ove informacije mogu uključivati (ali ne ograničavajući se na) vaše ime, poštansku adresu, broj telefona, adresu e-pošte, broj faksa, starost i istoriju zaposlenja. Lične informacije, međutim, ne uključuju vaše ime, poslovni naziv ili adresu preduzeća i poslovni broj telefona u svojstvu zaposlenog u organizaciji.


S vremena na vrijeme, možemo izvršiti izmjene ove Izjave o privatnosti. Izjava o privatnosti je aktuelna od datuma "poslednjeg revidiranog" koji se pojavljuje na vrhu ove stranice. Mi ćemo tretirati Lične informacije na način koji je u skladu sa Izjavom o zaštiti privatnosti pod kojim je prikupljena, osim ako ne dobijemo vašu saglasnost da to tretirate na drugi način. Ova Izjava o privatnosti važi za sve informacije koje sakupljamo ili primamo o vama, iz bilo kog izvora.
Mi obezbeđujemo da sve treće strane koje su angažovane da obavljaju usluge u naše ime i koje su obezbeđene sa Ličnim podacima, ugovorno zahtevaju da poštuju namjere ove Izjave o privatnosti i naših postupaka privatnosti.


Mi smo sproveli fizičke, organizacione, ugovorne i tehnološke mjere zaštite kako bismo zaštitili vaše lične informacije od gubitka ili krađe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, kopiranja, korištenja ili modifikacije. Jedini zaposleni kojima je omogućen pristup vašim ličnim podacima su oni koji imaju potrebu za upoznavanje ili čije dužnosti razumno zahtijevaju od njih da imaju pristup takvim informacijama.


ZBIRANJE LIČNIH INFORMACIJA
Mi ćemo uvijek prikupljati vaše lične podatke poštenim i zakonitim sredstvima (na primjer, kada unosite informacije na MESA web lokacije ili tokom on-line kontakata koje MESAmay ima kod vas). Mi možemo direktno sakupljati lične podatke i / ili od trećih strana, na osnovu čega smo dobili vašu saglasnost da to uradimo ili kako je to drukčije potrebno ili dozvoljeno zakonom. Kao rezultat, informacije se mogu prikupiti korišćenjem MESA web lokacija, uključujući (ali ne ograničavajući se na) slanje e-mail poruka; popunjavanje anketa; i podnošenje zahtjeva za zapošljavanje.

Nadalje, prilikom pretraživanja MESA web lokacija, vi i vaš web pregledač takođe mogu prenijeti informacije koje MESA automatski prikuplja. Ove informacije se mogu kombinovati sa drugim ličnim podacima koje ste dali. Jedina druga vrsta informacija koja se automatski dostavlja MESA je vrsta računara, operativnog sistema i pretraživača koji koristite. Ove informacije pruža vaš pretraživač, koji MESA može koristiti za poboljšanje performansi svoje web stranice.

MESA takođe može postaviti male datoteke sa podacima, pod nazivom "kolačići", u datoteku pregledača čvrstog diska računara. Ovi kolačići automatski identifikuju vaš pretraživač na MESA server kad god interaktirate sa MESA vebsajtom. MESA koristi kolačiće za snimanje podataka o web lokaciji. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanja pretraživača kako biste sprečili prihvatanje kolačića. Imajte na umu da određene web stranice možda ne funkcionišu pravilno ako izaberete da ne prihvatate kolačiće.

Mi ćemo zadržati lične podatke koje sakupljamo u kancelarijama MESA ili u kancelarijama provajdera usluga u pokrajini Quebec, Kanada.


SAVREMENO ZA ZBIRANJE LIČNIH INFORMACIJA
Obično dobijemo vašu saglasnost pre sakupljanja, iu svakom slučaju, prije korištenja ili objavljivanja vaših ličnih podataka u bilo koju svrhu. Možete nam dati saglasnost usmeno, elektronski ili pismeno. Forma saglasnosti koju tražimo, uključujući i to da li je ekspresna ili implicitna, u velikoj mjeri zavisi od osjetljivosti ličnih informacija i razumnih očekivanja koje možete imati u okolnostima.


UPOTREBA LIČNIH INFORMACIJA
Mi identifikujemo svrhe za koje koristimo vaše lične podatke u trenutku prikupljanja takvih informacija od vas i dobijamo vašu saglasnost, u svakom slučaju, prije takve upotrebe. Generalno koristimo vaše lične informacije za sljedeće svrhe ("Svrhe"):
da odgovorite na vaša pitanja;
da odgovori na žalbe proizvoda ili usluga, zahteve proizvoda ili informacije o proizvodu;
da prikupi svoje lične informacije u zbirnoj formi kako bi razvio potrošačke profile, izvršio analize prodaje i identifikovao marketinške mogućnosti i strategije;
da vas upoznamo sa novim proizvodima i uslugama koje mogu biti od interesa za vas;
da prikupi mišljenja i komentare u vezi sa operacijama MESA;
da Vas dodaju u mailing listu (mailing liste) MESA;
da zapošljavate za mesta u MESA i da obradite vašu prijavu za zapošljavanje i vašu nastavu;
da upravljamo našim web stranicama;
da istražuje pravne zahteve;
takve svrhe za koje MESA može s vremena na vrijeme dobiti saglasnost; i
druge upotrebe koje mogu dozvoliti ili zahtevati važeći zakon.


RAZKRIVANJE LIČNIH INFORMACIJA
Mi identifikujemo kome i za koje svrhe otkrivamo vaše lične podatke, u trenutku kada sakupljamo takve podatke od vas i dobijemo vašu saglasnost za takvo objelodanjivanje. Na primjer, možemo prenijeti vaše lične podatke na pružatelje usluga trećih lica s kojima imamo ugovorni ugovor koji uključuje odgovarajuće standarde privatnosti, gdje nam takve treće strane pomažu u namjerama.

Generalno, mi ćemo samo objaviti lične informacije osobama za koje vi daju svoju saglasnost. Bez obzira na gorenavedeno, možemo takođe obelodanjivati Lične informacije potencijalnom pribavljaču u vezi sa transakcijom koja uključuje prodaju nekog ili celog posla MESA (u kom slučaju će korišćenje vaših ličnih podataka od strane novog entiteta nastaviti biti ograničen primjenjivim zakonom), ili kako je drugačije dozvoljeno ili propisano zakonom.

Osim toga, možemo poslati Lične informacije izvan zemlje za gore navedene svrhe, uključujući i proces i skladištenje od strane provajdera usluga u vezi sa tim svrhama. Međutim, morate napomenuti da u meri u kojoj bilo koja lična informacija nije van zemlje, ona je podložna zakonima zemlje u kojoj se drži i može biti podložna objelodanjivanju vladama, sudovima ili zakonima ili regulatornim organima agencije te druge zemlje, u skladu sa zakonima takve zemlje.


PRISTUPANJE / PREGLED LIČNIH INFORMACIJA
Mi možemo voditi evidenciju o vašim ličnim informacijama, korespondenciji ili komentarima u datoteku specifičnoj za vas. Mi ćemo koristiti, objaviti ili zadržati Vaše Lične informacije koliko god je to potrebno kako bi ispunili svrhe za koje su te lične informacije prikupljene i kako je to dozvoljeno ili propisano zakonom.

Ako podnesete pismeni zahtev da pregledate bilo koje lične informacije o vama koje smo prikupili, iskoristili ili objavili, mi ćemo vam dati takve lične podatke u meri u kojoj je to potrebno zakonom. Mi ćemo vam dati takve Lične informacije na raspolaganju u formi koja je uopšteno razumljiva, i objašnjavati bilo koji skraćenice ili kodove.

Mi ćemo osigurati da Vaše lične informacije budu što je moguće tačne, potpune i ažurne. Nećemo rutinski ažurirati vaše lične podatke, osim ako je takav postupak potreban. Očekujemo da s vremena na vreme dostavite pismene ispravke vaših ličnih podataka, kada je to potrebno.

U bilo koje vrijeme možete osporiti tačnost ili potpunost vaših ličnih podataka sačuvanih u našoj evidenciji. Ako uspješno pokažete da su Vaše lične informacije u našoj evidenciji netačne ili nepotpune, mi ćemo promijeniti Lične informacije po potrebi. Tamo gde je prikladno, mi ćemo prenijeti izmijenjene informacije trećim licima koji imaju pristup vašim ličnim podacima.

Pokušaćemo da odgovorimo na svaki od vaših pismenih zahteva najkasnije trideset (30) dana od prijema takvih zahteva. Pismeno ćemo vam savjetovati ako ne možemo ispuniti vaše zahtjeve u ovom vremenskom roku. Imate pravo da podnesete žalbu federalnom povjereniku za privatnost u vezi sa ovim vremenskim rokom.

Nećemo vam naplatiti nikakve troškove za pristup vašim ličnim podacima koji su uskladišteni u našoj evidenciji ili za pristup našim praksama privatnosti, bez prethodne procjene približnih troškova, ako ih ima.

Možemo zatražiti da obezbedite dovoljnu identifikaciju kako biste omogućili pristup postojanju, korišćenju ili objavljivanju vaših ličnih podataka. Svaka takva identifikaciona informacija će se koristiti samo u tu svrhu.


KOMUNIKACIJU SA SAD O NAŠI IZJAVI O PRIVATNOSTI
Ako imate pitanja, komentare, brige ili žalbe u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili našim praksama privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na info@zjmesa.com .