Dom > o nama > crijevi i uslovi

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Uslovi i uslovi


1.GENERAL

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" ili "naš") održava veb lokaciju www, mesashower.com i sve srodne web stranice, uključujući www.zjmesa.com, za zabavu, informisanje, edukaciju i komunikaciju korisnika web stranica (" ti "ili" tvoj ").

1.2 Vaš pristup i korišćenje Web stranica i poruka, informacija, podataka, teksta, grafike, slika, fotografija, ilustracija, softvera ili drugog sadržaja koji su dostupni putem Web lokacija (zajedno, "sadržaj") podleže ovim uslovima i odredbama "Uslovi i uslovi") i svi važeći zakoni. Pristupanjem i pregledanjem Web lokacija prihvatate, bez ograničenja ili kvalifikacije, uslove i uslove. Ako se ne slažete da se pridržavate Uslova i odredbi, nećete koristiti Web lokacije niti pristupati sadržaju.

1.3 Ako imate pitanja o bilo kojem od ovih Uslova i odredbi, pošaljite zahtev za razjašnjenje MESA koristeći priloženi obrazac za podršku.


2.PRIJAVLJIVANJE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI
2.1 Iako MESA nastoji da uključi ažurne i tačne informacije na Web lokacije, veb stranice i sadržaj su dati "KAKO JE" i kao dostupna osnova i svaki pristup, korištenje, modifikacija ili pouzdanost na Web lokacije i Sadržaj će biti pod vašim izuzetnim rizikom. MESA i njegovi partneri, davalac licence, agenti, davaoci sadržaja, pružatelji usluga, zaposleni, službenici, direktori ili predstavnici ("Predstavnici MESA") na bilo koji način ne garantuju tačnost takvih informacija, niti predstavnici MESA ili MESA preuzima bilo kakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakve greške ili propusti sadržani na Web stranicama, kao što predstavnici MESA i MESA ne mogu i ne garantuju i ne izriču i izričito se odriču svih reprezentacija, garancija, ugovora i uslova, eksplicitno ili implicitno, primjenom zakona ili na drugi način, uz poštovanje Web stranica ili sadržaja, uključujući: (i) sve implicitne garancije i uslove prodaje, kvalitetu prodaje ili podobnosti za bilo koju određenu svrhu ili neprekidnost ili bilo koja podrazumijevana predstavljanja ili garancije koja proizilaze iz izvršenja, kursa trgovanje ili korišćenje trgovine; (ii) da će Web lokacije ili sadržaj zadovoljiti vaše zahtjeve (ili vašu organizaciju ili kompaniju) ili će biti kompatibilne sa vašim ili vašim organizacijama ili kompanijom) računar ili srodne opreme, opreme za fotografiju ili softvera; (iii) da su veb lokacije ili sadržaj tačni, važeći, pouzdani, autentični, aktuelni ili potpuni; (iv) da će Web lokacije nastaviti raditi, raditi bez prekida ili biti bez greške; ili (v) da pregledanje materijala koji su prikazani na Web stranicama neće narušiti prava trećih lica koja nisu u vlasništvu MESA.

2.2 Pored toga, predstavnici MESA i MESA ne čine nikakvo predstavljanje ili garanciju da su veb lokacije ili sadržaj odgovarajući ili dostupni za upotrebu na bilo kojoj lokaciji. Zabranjeno je pristupanje Web stranicama ili sadržaju sa lokacija gdje je njihov sadržaj nezakonit. Oni koji odluče da pristupe Web stranicama ili sadržaju sa lokacija izvan Kanade to čine na vlastitu inicijativu i odgovorni su za usklađivanje sa lokalnim zakonima.

2.3. Vi ste isključivo odgovorni i odgovorni za bilo koju i sve zahteve i zahteve koje je podnela bilo koja druga osoba koja proizilazi iz, u vezi sa vašim korišćenjem veb lokacija, promjena korisnika (kao što je definisano ispod u odeljku 6.1) ili sadržaja; vaša povreda Uslova; kršenje ili kršenje prava drugih; ili kršenje bilo kog važećeg građanskog ili krivičnog zakona. Predstavnici MESA i MESA se odriču svih i svih odgovornosti i odgovornosti u vezi sa svim takvim stvarima.

2.4 Slažete se da ste isključivo odgovorni za akcije i komunikacije koje ste preduzeli ili prenijeli tokom korišćenja veb lokacija, promena korisnika i sadržaja i da ćete se pridržavati svih zakona koji se primenjuju ili mogu primijeniti na vaše korištenje ili aktivnosti na Web lokacije ili u vezi s sadržajem ili modifikacijama korisnika. MESA može istražiti slučajeve koji mogu uključiti kršenja takvih zakona i mogu uključiti i sarađivati sa organima za sprovođenje zakona u gonjenju korisnika koji su uključeni u takve prekršaje. MESA zadržava pravo u svakom trenutku da otkrije bilo koju informaciju (uključujući i vaše lične informacije) u vezi sa korišćenjem veb stranica ili sadržaja (uključujući bilo koje vidljivo kršenje važećeg zakona), u svakom slučaju koji može biti dozvoljen ili zahtevan od važećeg zakona, uključujući neophodno da bi se zadovoljio bilo koji zahtev ovlašćen važećim zakonom.

2.5. Pretraživanje veb stranica se vrši na sopstveni rizik. Nijedna MESA niti bilo koja druga strana (uključujući predstavnike MESA) koja učestvuju u stvaranju, proizvodnji ili isporuci veb stranica neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu (uključujući neposrednu, slučajnu, posljedičnu, indirektnu, primjeru, posebnu ili kaznenu štetu) ili u vezi sa vašim pristupom ili korišćenjem ili bilo kakvim neugodnostima, kašnjenjem pristupa ili korišćenja, Vebsajtom, sadržajem, modifikacijama korisnika, bilo kojim sadržajem bilo koje povezane veb lokacije ili neuspjehom takvih lokacija (uključujući štete nastale kao posledica propusta ili netačnosti na takvim sajtovima ili sadržaju ili prenošenje poverljivih ili osjetljivih informacija na takve lokacije ili iz njih), čak i ako su predstavnici MESA ili MESA upoznati sa mogućnošću takve štete ili gubitka ili ako je takav šteta ili gubitak je bio predvidljiv.

2.6 Pored toga, predstavnici MESA i MESA ne preuzmu nikakvu odgovornost i neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili viruse ili drugi zlonamerni ili destruktivni kod koji može zaraziti računarsku opremu ili drugu imovinu vaše (ili vaše organizacije ili kompanije) račun o vašem pristupu, korišćenju, preuzimanju ili pregledanju na veb stranicama, sadržaju ili korisničkim izmjenama. Vi ste odgovorni za primjenu dovoljnih procedura i kontrolnih punktova kako bi zadovoljili vaše posebne zahtjeve za sprečavanje takvog zagađujućeg ili destruktivnog koda, kao i za tačnost unosa i izlaza podataka i za održavanje izvana izvan Sitesa za rekonstrukciju bilo kog izgubljenog podatka .


2.7 U najvećoj meri odobrenoj zakonom, MESA ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa ovlašćenim trećim strankama instalatera proizvoda MESA. MESA preduzima razumne korake za obuku takvih ovlašćenih instalatera treće strane, ali su radnje, propusti, greške i nemar izvan kontrole MESA i jedina i isključiva odgovornost treće strane instalatera. MESA ne odobrava, garantuje ili preuzima odgovornost za rad bilo kog od ovlašćenih trećih lica ili njihovih agenata. Svako angažovanje vas ovlašćenog trećeg lica za instalaciju za rad će biti isključivo između vas i takve treće strane, a ni na koji način MESA ne može biti stranka ili odgovorna za takav angažman za bilo koji rad. Svaka ovlašćena garancija trećeg lica može varirati. MESA nije odgovorna za garantovanje od strane trećih strana instalatera, već samo za svoju garanciju kao proizvođača svojih proizvoda.


2.8 Spisak nadležnih instalatera trećih strana je obezbeđen samo za vašu pogodnost, a uključivanje treće strane instalatera na ovu listu ne predstavlja preporuku MESA-e. Svaki instalator treće strane je nezavisna poslovna briga i trebali biste voditi bilo koje istraživanje ili istraživanje koje smatrate odgovarajućim pre sklapanja ugovora sa jednim ili više takvih instalatera treće strane.


3.MENJAVE NA SPEKTORE

3.1 MESA može u bilo koje vrijeme revidirati ove odredbe i uslove. Vezani ste za sve takve revizije i stoga bi trebali periodično posetiti ovu stranicu da biste pregledali trenutne uslove i uslove. Molimo provjerite ove uslove i odredbe svaki put kada posjetite Veb lokacije jer tada važeća verzija ovih Uslova i odredbi primjenjuje se na tu posjetu. Ako bilo koji termin, uslov ili bilo kakva promena Uslova i odredaba nije prihvatljiva za vas, morate odmah prekinuti upotrebu veb-stranica. Vaše dalje korišćenje veb lokacija nakon objavljivanja takvih promena će predstavljati prihvaćanje tih promjena. Uslovi i odredbe primjenjuju se isključivo na vašu upotrebu web stranica i ne mijenjaju uslove ili uslove bilo kojeg drugog sporazuma koji imate sa MESA-om.

3.2 MESA može, u bilo koje vrijeme bez obaveštenja ili odgovornosti, i iz bilo kog razloga, prekinuti, menjati, suspendovati ili prekinuti bilo koji aspekt Sajta. MESA zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da ispravi greške ili propuste u bilo kom dijelu Web lokacija u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, ali potvrđuje da nema dužnost da to učini. MESA i njegovi provajderi usluga takođe imaju pravo da prekinu vašu upotrebu Web stranica kako je navedeno ispod u naslovu "Prekid upotrebe"


4. KOMUNIKACIJE
4.1. U skladu sa bilo kojim važećim zakonom (i, u slučaju ličnih informacija, zahtevi iz Izjave o privatnosti (kao što je definisano ispod u odeljku 10.1), bilo koja komunikacija poslata od vas ili preko Veb lokacija ili MESA, bez obzira da li je zatraženo od strane MESA ili na drugi način , nisu na povjerljivoj osnovi, a MESA će slobodno koristiti i objaviti sadržaj bilo koje takve komunikacije, uključujući bilo koje ideje, pronalaske, koncepte ili know-how otkrivene u njemu, za bilo koju svrhu uključujući razvoj, proizvodnju i / ili marketing robe i usluga, slažete se da u takvim komunikacijama ne potvrdite pravo vlasništva bilo koje vrste (uključujući autorsko pravo, zaštitni znak, patent, nelojalnu konkurenciju, moralna prava ili implicitni ugovor) i ovim se odrekate takvih moralnih prava u korist MESA kao kao i pravo na primanje bilo kakvog finansijskog ili drugog razmatranja u vezi sa takvom komunikacijom.

4.2 Uz to, MESA ne prihvata ili razmatra neželjene ideje, sugestije ili druge materijale u bilo kom formatu ("Nepoželjne ideje"), uključujući neželjene ideje za nove reklamne kampanje, nove promocije, nove ili poboljšane proizvode ili tehnologije, poboljšanja proizvoda, procese, materijale, marketinške planove ili nova imena proizvoda. Osim ako MESA nije drugačije naznačeno u pisanoj formi, molimo vas da ne šaljete neželjene ideje, uključujući originalna stvaralačka dela, sugestije ili druge radove. Svrha ovoga je izbjegavanje potencijalnih nesporazuma ili sporova kada MESA proizvodi ili marketinške strategije mogu izgledati slične idejama koje su dostavljene MESA-u. Ako, uprkos našem zahtevu da nam ne pošaljete Vaše Neadekvatne ideje, i dalje šaljete takve neadekvatne ideje, a zatim bez obzira na sadržaj vaših poruka na MESA, slažete se da:
Prenesite, dodelite i prenesite MESA svim pravima, naslovima i interesima za neželjene ideje širom sveta bez ikakvih obaveza, uključujući i sva prava na intelektualnu svojinu bez obezbeđivanja nadoknade za vas ili bilo koga drugog, bez ikakve odgovornosti i besplatno od bilo kakve obaveze povjerenja ili drugih dužnosti od strane MESA ili njegovih naslednika ili dodijeljenih; i
vi zastupate i garantujete da ćete odustati od svih moralnih prava (uključujući pravo da budete povezani sa neželjenim idejama) u neželjenim idejama nakon njihovog podnošenja na bilo koji veb sajt ili MESA.

4.3 Sve informacije koje pružate putem Veb lokacija ili u vezi s bilo kojim dostavljenim materijalom moraju biti istinite, tačne, aktuelne i kompletne i, tamo gde je to primjenjivo, moraju se odmah ažurirati od vas nakon nastanka bilo kakve promjene u takvim informacijama.

4.4 MESA i njegovi provajderi će se osloniti na informacije koje pružate. Vi ćete biti odgovorni za bilo koji i svaki gubitak, štetu ili dodatne troškove koje Vi, MESA ili njegovi provajderi usluga ili drugi, mogu nastati kao rezultat vašeg podnošenja bilo kakvih lažnih, netačnih ili nepotpunih informacija ili neuspeha ažuriranja bilo koje informacije koju ste pošaljite preko veb lokacija.


5. DOZVOLJENE UPOTREBE
5.1 Dobili ste neekskluzivnu, neprenosivu, ne-podložnu, opozivu, ograničenu dozvolu za kopiranje, preuzimanje, prikazivanje na njegovom računaru, štampanje i korišćenje sadržaja samo u informativne svrhe i isključivo za: ( a) vašu ličnu upotrebu; ili (b) internoj upotrebi vaše organizacije ili kompanije. Osim kao što je ovde predviđeno, nijedna druga upotreba nije dozvoljena.

5.2 Sva prava koja nisu izričito odobrena ovim odredbama i uslovima rezervisana su za MESA.


6. OGRANIČENE UPOTREBE
6.1 Nećete modifikovati Sadržaj iz obrasca koji je prikazan na Veb lokacijama bez potvrdjivanja izvora ovakvog sadržaja ("Korisničke izmjene"). Svaka izmena korisnika će se vršiti samo u onoj mjeri u kojoj je neophodno prilagoditi sadržaj vlastitom korištenju Vaše interne upotrebe vaše organizacije ili kompanije u skladu sa Odjeljkom 5.1 iznad. Bilo koja izmjena korisnika neće mijenjati, uređivati ili obrisati sva autorska prava, zaštitni znak, trgovački naziv, servisni znak ili bilo koje drugo vlasništvo ili legendu koja se pojavljuje na bilo kojem Sadržaju.

6.2 Ne smete:
uključite bilo koji Sadržaj u ili sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koju vi ili vaša organizacija ili kompanija stvarate ili distribuirate, osim ako se MESA inače ne slaže pisanim putem;
kopirajte bilo koji sadržaj na svoje ili na bilo koju drugu web stranicu osim ako se MESA inače ne slaže pisanim putem;
koristite Web lokacije na bilo koji način koji može oštetiti, onemogućiti, preopterećiti, oštetiti, ometati sigurnost, negativno utjecati na funkcionisanje ili na drugi način zloupotrebu, sistemske resurse, račune, servere, mreže, povezana ili povezana mjesta na ili dostupnim putem Veb lokacija (uključujući učitavanje, objavljivanje ili na drugi način prenošenje na Web lokacije kompjuterskih virusa, trojanskih konja, crva ili drugih datoteka ili računarskih programa koji su potencijalno štetni, pogrešni ili destruktivni ili koji mogu nametnuti nerazumno ili nesrazmjerno veliko opterećenje na Infrastruktura za vebsajtove ili korišćenje bilo kog robota, pauka ili drugog automatskog programa ili uređaja ili ručnog procesa za praćenje, kopiranje, rezimiranje ili na drugi način izdavanje informacija sa Web stranica ili sadržaja u celosti ili delimično);
koristite Web lokacije, sadržaj ili modifikacije korisnika na bilo koji način koji krši zakonska prava bilo koje druge osobe (uključujući prava privatnosti i prava ličnosti, autorsko pravo, moralna prava i druga prava intelektualne svojine), što je nezakonito, što krši bilo koje pravo MESA, njegovi partneri, davalac licence, dobavljači sadržaja, pružatelji usluga ili izvođači radova, koji je zabranjen u odredbama i odredbama (uključujući i pristup Web lokacijama sa bilo koje lokacije gdje je takav pristup nezakonit ili zabranjen), to je neetično, nepristojno, uvredljivo , klevetnički, pogrdni, lažni, prevarljivi, štetni, uvredljivi, preteći, vulgarni, profani, pornografski, opsceni, seksualno eksplicitni, seksistički, rasistiĉni, mržnji, uvredljivi, uznemiravajuüi, invazivni na prava drugih lica (ovo podrazumeva objavljivanje bilo kojeg materijali koji prikazuju, ohrabruju, ukazuju, zastupaju ili teže da podstiču takvo ponašanje), što je na drugi način sporno ili koje ne poštuje zakonska prava i interese drugih ;
koristite veb lokacije, sadržaj ili modifikacije korisnika u bilo kom podudaranju podataka ili rukovanju podacima, uključujući prikupljanje ili korištenje informacija o drugim korisnicima (uključujući i njihove e-mail adrese) bez njihovog pristanka;
objavljivanje ili slanje bilo kog materijala na Web lokacije koje bi kršile bilo koje ograničenja navedena u Pravilima i odredbama;
osim ako se MESA inače ne dogovori u pismenoj formi, koristi Web stranice za komercijalne svrhe ili aktivnosti, osim za unošenje u poslovne transakcije sa MESA, uključujući: (i) prodaju ili nuđenje prodaje bilo koje robe ili usluga; (ii) traženje oglašivača ili sponzora; (iii) vođenje takmičenja, igranje ili kockanje ili ponudi nagrade, nagrade ili bilo koje druge podsticaje bilo kojoj osobi; (iv) prikazivanje reklamnih ili sponzorskih banera, uključujući one koje generišu usluge banera ili usluga razmjene linkova; (v) traženje donacija; ili (vi) upotreba neovlašćenog ili neželjenog neželjena pošta, neželjene pošte, lančanih pisama, piramidnih šema ili bilo kojeg drugog oblika molbe; ili
koristite Web lokacije na bilo koji način koji mogu: (i) štetiti, pretiti, uznemiravati, zlostavljati ili zastrašivati bilo koju drugu osobu na bilo koji način ili uključiti materijale koji prikazuju, promovišu, podstiču, ukazuju, zagovaraju ili teže podsticanju počinjenja zločina ili druge nezakonite aktivnosti, nasilje, mržnja, okrutnost ili diskriminacija prema bilo kojim pojedincima ili grupama, iz bilo kog razloga, ili bilo kakvog čina okrutnosti prema životinjama; (ii) razblaži ili depresira ime i reputaciju MESA, bilo koje oznake (kao što je ovde definisano), partneri, davalac licence, davaoci sadržaja, pružatelji usluga ili njihovi izvođači, po potrebi; (iii) ometati korišćenje i korišćenje užitka drugih osoba na web stranicama ili na Internetu uopšte; (iv) rezultirati u zaobilaženju ili kršenju bilo koje identifikacije korisnika, lozinke, bezbednosti ili kontrole u vezi sa veb sajtovima ili bilo kojim drugim internet resursima ili računarskim sistemom; (v) prikrivanje ili pogrešno predstavljanje autora ili porijekla bilo koje poruke ili komunikacije, ili koje lažno predstavljaju bilo koju osobu ili lažno navode ili na drugi način pogrešno predstavljaju povezanost sa bilo kojim drugim osobom, uključujući predstavnika MESA-e; ili (vi) obelodaniti slike bilo koje osobe ili privatne informacije o bilo kojoj osobi (kao što su imena, telefonski brojevi, e-mail adrese, poštanske adrese, socijalno osiguranje ili drugi sigurnosni broj) bez dozvole tog lica.

6.3 Osim što je ovde predviđeno, nijedan od sadržaja ne može biti kopiran, ponovljen, reprodukovan, distribuiran, ponovljen, preuzet, prikazan, objavljen ili prenet u bilo kom obliku ili na bilo koji način, uključujući elektronsko, mehaničko, fotokopiranje, snimanje ili na neki drugi način bez prethodno pismeno odobrenje MESA ili vlasnika prava intelektualne svojine.

6.4 Ne možete, bez pismenog odobrenja MESA-a, "ogledati" bilo koji sadržaj na bilo kom drugom serveru.


7. INFORMACIJE O PREDUZEĆU
7.1 Slažete se da su svi sadržaji zaštićeni autorskim pravima (bilo registrovanim ili nastalim po opštem pravu ili prema važećem građanskom pravu) i koje su u vlasništvu ili pod kontrolom MESA-e. Potvrdićete izvor bilo kog sadržaja koji koristite u skladu s Uslovima i uslovima.

7.2. Autorska prava i detalji o dozvolama dostupni su na zahtev ili kao što je navedeno na Web stranicama. Svako neovlašćeno kopiranje, preraspodela, reprodukcija ili modifikacija veb stranica ili sadržaja od strane bilo kog lica može biti kršenje zakona o zaštiti autorskih prava i / ili autorskih prava i može podvrgnuti takvoj osobi pravnim postupcima. Slažete se da se pridržavate svih zakona o autorskim pravima širom svijeta prilikom korištenja Web stranica i sadržaja i da biste sprečili neovlašćeno kopiranje sadržaja.

7.3 Određena imena, reči, nazivi, fraze, logotipi, ikone, grafike ili dizajne na Web stranicama predstavljaju zaštitne znake, trgovačka imena, trgovačku haljinu i / ili povezane proizvode i usluge MESA, njenih partnera, bilo kog licencora, pružaoca usluga ili izvođača MESA ili bilo koje druge treće strane (zajedno sa oznakama) i može biti zaštićen u Kanadi ili drugde, a njihovo prikazivanje na Web stranicama ne prenose niti stvaraju nikakvu licencu ili druga prava u oznakama. Svaka upotreba bilo koje od oznaka, u cijelosti ili djelimično, koja je dostupna putem Veb lokacija bez prethodnog pisanog odobrenja MESA ili takve treće strane je strogo zabranjena.

7.4 MESA poštuje prava intelektualne svojine drugih. Ako smatrate da je vaš rad kopiran i pojavljuje se na Vebsajtima na način koji predstavlja kršenje vaših prava intelektualne svojine, molimo Vas da nas obavestite korišćenjem priloženog obrazca za podršku. MESA zadržava pravo da ukloni sadržaj koji krši prava intelektualne svojine drugih i da prekine korištenje Web lokacija kako je navedeno dole pod naslovom "Prekid korištenja".


8. INDEMNITET
8.1 Vi ćete nadoknaditi i zadržati predstavnike MESA ili MESA ("obeštećene Strane") neškodljive od i protiv bilo kog zahteva trećeg lica koji proističu iz vašeg korištenja informacija koje se pristupaju sa Web lokacija, i svako kršenje Uslova i odredbi , uključujući bilo kakvu upotrebu modifikacija sadržaja ili korisnika osim onih izričito ovlašćenih u Pravilima i odredbama. Slažete se da obeštećene strane neće imati nikakvu odgovornost u vezi sa takvim kršenjem ili neovlašćenom upotrebom ili modifikacijom i složiti se da povrate bilo kakav i sve nastale gubitke, štete, presude, nagrade, troškove, troškove i naknade advokata od strane Oslobodilačkih strana u vezi s tim.


9. LINKOVANI VEBSITI I FRAMING
9.1 Određeni linkovi na veb lokacijama mogu vas odvesti na druge web stranice. MESA pruža ove veze samo kao pogodnost. MESA nije odgovorna za sadržaj takvih povezanih stranica. MESA ne zastupa niti daje garanciju u vezi i ne odobrava ili odobrava bilo koje povezane veb lokacije, informacije koje se pojavljuju na njemu ili neki od opisanih proizvoda ili usluga. Ako ostavite Web lokacije preko linka sadržane u ovom dokumentu i pogledate sadržaj koji nije obezbeđen od strane MESA ili u ime MESA, to učinite na sopstveni rizik i vaša je odgovornost da preduzmete sve zaštitne mere kako biste zaštitili od virusa i drugih destruktivnih elemenata .

9.2 Imate ograničeno, neekskluzivno pravo da kreirate hipervezu na Web lokacije. Slažete se da ako povezujete druge veb lokacije sa Veb lokacijama, takve druge web stranice neće (a) napraviti okvire oko bilo kojeg dela Web stranica ili koristiti druge tehnike koje mijenjaju vizuelnu prezentaciju Sajtova; (b) podrazumijeva da MESA podržava vas ili bilo koje drugo lice (uključujući vašu organizaciju ili kompaniju) ili vi ili proizvode ili usluge takvog drugog lica; (c) bez prethodne pismene saglasnosti MESA, podrazumijeva povezanost između vas ili bilo koje druge osobe, ili vi ili proizvodi ili usluge takvog drugog lica i MESA; (d) pogrešno predstavljanje odnosa vas ili bilo koje druge osobe sa MESA ili predstavljaju lažne, pogrešne, pogrdne, kvarljive ili druge štete informacije ili utiske o MESA ili bilo kom njegovim proizvodima ili uslugama; ili (e) sadrže materijale koji se mogu tumačiti kao nevjerovatne, štetne, uvredljive ili netačne, ili na drugi način krše uslove i odredbe (uključujući dio 6 (ograničene upotrebe)).


10. PRIVATNOST
10.1 MESA poštuje vaše pravo na privatnost. Sve informacije koje MESA mogu prikupiti putem Veb lokacija o vama tokom vaše posjete vebsajtovima, podležu MESA-ovoj Izjavi o privatnosti, koja je uključena upućivanjem u Uslove i odredbe ("Izjava o privatnosti").


11. JURISDIKCIJA
11.1 Sajtovi su hostovani na serverima koji žive u provinciji Kvebek, Kanada, a Web lokacije su pod kontrolom MESA iz pokrajine Kvebek, Kanada. Pristupanjem Web stranicama slažete se da je ovaj sporazum formiran u pokrajini Quebec u Kanadi i da će sva pitanja koja se odnose na to regulisati zakonom provincije Quebec i zakoni Kanade, bez obzira na sukob zakona njihovi principi.

11.2 Bilo koji spor između MESA i vas ili bilo koje druge osobe koji proističu iz ili u vezi s vebsajtovima, sadržajem, odredbama i uslovima, bilo koja transakcija putem veb lokacija ili bilo koja srodna materija mora biti riješena pred sudovima pokrajine Quebec , Kanada koja sjedi u gradu Montrealu ("sudovi"), i ovim putem neopozivo podnosite i odobravate isključivu nadležnost tih sudova u vezi s takvim sporom.


12. PRESTANAK UPOTREBE
12.1 Ako prekršite bilo koju odredbu Uslova i odredbi, onda više ne možete koristiti Web stranice ili odgovarajući sadržaj koji je dostupan preko veb lokacija. MESA, po svom nahođenju, utvrđuje da li su uslovi i uslovi prekršeni.

12.2 MESA ili njegovi provajderi usluga mogu u bilo koje vrijeme i iz bilo kog razloga, uz ili bez razloga i po sopstvenom nahođenju, odmah: (i) suspendovati ili prekinuti (u cijelosti ili djelimično) vaše odobrenje za korištenje Web stranica; (ii) suspendovati, prekinuti, ukloniti ili trajno izbrisati i uništiti, po potrebi, bilo koje od vaših: (A) URL adresa, IP adrese ili imena domena; ili (B) bilo koji materijal koji ste vi ili drugi mogli postaviti ili poslati na bilo koji ili sve veb stranice; (iii) ograničiti pristup materijalima objavljenim ili dostavljenim na Web lokacije; i (iv) zabraniti vas od svake buduće upotrebe veb stranica; sve bez ikakvog prethodnog obaveštenja ili bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi, a saglasni ste da se pridržavate svih takvih mera.


13. OSTALO
13.1. Ako nadležni sud iz bilo kog razloga utvrdi da je bilo koja odredba Uslova ili njegovih dijelova nezakonita, poništena ili iz bilo kog razloga neizvršiva, onda će se ta odredba primjenjivati u najvećoj meri dopuštena kako bi se uticalo na namjeru Uslova i uslova, a ostatak uslova i pravila nastaviće se u punoj sili i učinku. Neuspeh MESA da insistira na izvršenju striktnog izvršenja bilo koje odredbe Pravilnika i uslova ili bilo kojeg prava ne može se tumačiti kao odricanje od bilo koje odredbe ili prava. Vi i MESA su nezavisni izvođači, a nijedna agencija, partnerstvo, zajedničko ulaganje, zapošljavanje ili franšizna veza nije namijenjena ili stvorena Uslovima i uslovima ili korištenjem Veb lokacija ili sadržaja od strane vas.

13.2 Uslovi i odredbe (uključujući Izjavu o privatnosti) predstavljaju cjelokupni sporazum između MESA i vas u vezi s predmetom ove odluke i zamjenjuje sva komunikacija, predstavke ili sporazume, bilo usmeno ili pismeno, između MESA ili njegovih partnera i vas sa poštovanjem na ovu temu. U slučaju bilo kakvog sukoba između Izjave o privatnosti i Uslova i odredbi, treba utvrditi Izjavu o zaštiti privatnosti.

13.3 Odredbe Uslova i odredbi će se uveriti u korist i biti obavezujuće za MESA i bilo koji pružaoci usluga, po potrebi, i njihove naslednike i dodelu, kao i vi i vaši naslednici, izvršioci, administratori, nasljednici i lični predstavnici. Ne smijete odrediti uslove i odredbe ili vaša prava i obaveze prema Pravilima i odredbama bez izričite pismene saglasnosti MESA-e, koja se može zadržati samo uz diskreciju MESA-e. MESA i njegovi provajderi usluga mogu dodijeliti ove uslove i njihova prava i obaveze prema ovim uslovima bez vašeg pristanka.