Dom > Servis > Garancija

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Garancija:


MESA nudi svoje eksplicitne ograničene garancije na svoje proizvode. Ove garancije proširuju samo prvobitni vlasnik / krajnji korisnik za ličnu upotrebu u domaćinstvu i počinju od datuma proizvodnje jedinice. Za komercijalne potrebe primjenjuju se dodatna ograničenja.


MESA garantuje akrilne garniture za tuširanje da budu bez kvarova u izradi i materijalima pod normalnom upotrebom i uslugom u periodu od deset (10) godina od početnog datuma kupovine od strane vlasnika / krajnjeg korisnika, izvođača radova ili proizvođača od ovlašćenog dilera.


MESA garantuje da motori / pumpe za vjetroelektrane ne sadrže kvarove u izradi i materijalima pod normalnom upotrebom i uslugom u periodu od pet (5) godina od početnog datuma kupovine od strane vlasnika / krajnjeg korisnika, izvođača ili proizvođača od ovlaštenog trgovca .


MESA garantuje da duvaljke nemaju nedostataka u izradi i materijalima pod normalnom upotrebom i uslugom u periodu od pet (5) godina od početnog datuma kupovine od strane vlasnika / krajnjeg korisnika, izvođača radova ili proizvođača od ovlašćenog dilera.


MESA garantuje da whirlpool i vazdušni sistemi nemaju nedostatke u izradi i materijalima pod normalnim korišćenjem i uslugom u periodu od dve (2) godine od početnog datuma kupovine od strane vlasnika / krajnjeg korisnika, izvođača ili proizvođača od ovlašćenog prodavca .


MESA garantuje da tuš kabine nemaju kvarove u izradi i materijalima pod normalnom upotrebom i uslugom u periodu od deset (10) godina * od početnog datuma kupovine od strane vlasnika / krajnjeg korisnika, izvođača radova ili proizvođača od ovlašćenog dilera. Ova garancija nije pokrivena materijalima za zaptivanje vrata i zaptivkama.


MESA garantuje da parni sistemi nemaju kvarove u izradi i materijalima pod normalnom upotrebom i uslugom u trajanju od pet (5) godina, a parne mlaznice na period od dvije (2) godine od početnog datuma kupovine od strane vlasnika / krajnji korisnik, izvođač ili građevinac od ovlašćenog prodavca.


Svaki proizvod prijavljen ovlašćenom trgovcu ili MESA kao neispravan u garantnom roku će se popraviti ili zamijeniti (uz proizvod jednake vrijednosti) po opciji MESA. Troškovi za teret koji se odnose na isporuku zamjenskog proizvoda / dijelova mogu se naplaćivati kupcu. Ni u kom slučaju MESA neće biti odgovorna za troškove popravke ili zamene bilo kog instalacionog materijala, uključujući ali ne ograničavajući se na pločice, mermer i sl. Ova garancija se proteže na prvobitnog vlasnika / krajnjeg korisnika i nije prenosiva na sledećeg vlasnika .


Niti distributer, ovlašćeni distributer MESA niti bilo koje drugo lice nisu ovlašćeni da daju bilo kakvu afirmaciju, zastupanje ili garanciju, osim onih sadržanih u ovoj garanciji, neće biti primjenjiv protiv MESA ili bilo koje druge osobe.


MESA zadržava pravo da modifikuje ovu garanciju u bilo kom trenutku, pri čemu se shvata da takva modifikacija neće promeniti uslove garancije koji se primjenjuju u vrijeme prodaje predmetnih proizvoda.


Garancijski servis

Da biste dobili usluge pod ovom garancijom tokom redovnog radnog vremena, kontaktirajte prodavca ili distributera koji su prodali jedinicu ili direktno kontaktirati MESA. MESA će pružiti garantni servis opisan gore, kada su ispunjeni sljedeći uslovi:

(1) neuspjeh je prirode ili vrste pokrivene garancijom;

(2) korisnik je obavestio ovlašćenog zastupnika MESA agenta ili garantnog servisa o prirodi problema tokom garantnog perioda;

(3) dokaz da je došlo do otkaza ili je otkriveno u garantnom roku, obezbeđen je prethodno navedenim dokazima (npr. Serijski broj ili dokaz o kupovini); i

(4) ovlašćeno nezavisno službeno lice ili predstavnik kompanije je dozvoljeno da izvrši uvid u proizvod tokom redovnog radnog vremena u razumnom roku nakon što je korisnik prijavio problem.


Garancijska obaveza MESA će biti poništena na tenderu za zamenu ili popravku. Odbijanje kupca da prihvati ponudu prekine garanciju MESA-e. Svaki proizvod koji je zamijenjen ili popravljen tokom garantnog perioda će biti pokriven tokom preostalog perioda prvobitne garancije.